over ubelski.nl

Ubel, dat ben ik hiernaast. ubelski.nl is mijn webstek annex webshop. Met naam inclusief toenaam: Ubel Zuiderveld. Geboren in Grootegast in het jaar dat de Beatles hun eerste single uitbrachten, groot gegroeid in Groningen, alweer bijna een half ubelleven wonend in Winterswijk, de Achterhoek.

Sinds ik schrijven kan, schrijf ik vrijwel elke dag. Journalistieke verhalen, columns, rijmpjes, teksten voor liedjes, honderdelfjes. Aan deze digitale stek voeg ik nieuwe schrijfsels toe als ik er zin in heb, zinnen heb, en tijd kan vinden of maken.

De zinnen kunnen over van alles en nog wat gaan; onderwerpen op het gebied van eten en muziek voeren de boventoon. Maar zoals gezegd: áls ik tijd heb om zinnen te maken, want bij de klok en de kalender wringt hem vaak de schoen.

Van professie ben ik foodservicewatcher, sinds 1991 alreeds. Als horecaschrijver, horeca-analist en horecaspreker duid ik trends en deel ik kennis over consumptie buitenshuis. Consumptie buitenshuis; het omvat de horeca en aanverwante markten, zoals catering en foodservice in winkels.

Ik publiceerde boeken als McSucces, Febo een fenomeen – met een voorwoord van Johan Cruijff, Nationaal Snack Handboek en De Frietkraam; je vindt ze in de webshop. Met verwijzing naar deze titels: schertsend noem ik mij wel “chroniqueur van de vaderlandse frituurcultuur”. Geestelijk vader ben ik van horecaranglijsten als de Misset Horeca Top 100 en de Food 500 van Foodservice Instituut Nederland.

Et cetera

Ook in mijn vrije tijd rollen de woorden en zinnen over de bühne en voor het voetlicht. Dat komt, sinds eind 2005 ben ik politiek actief in mijn woonplaats. Voor de Partij van de Arbeid. Begin 2019 werd ik voorzitter van de fractie in de gemeenteraad. Daarnaast ben bestuurslid van Stichting Luchtfonds.

Verder is muziek een constante, zij het op een laag pitje. Ik maakte zelf muziek met bandjes als The Nose, Otto’s Lotgenoot, Blauw Bloed en Pale Dutch & The American Fever. Nog altijd schrijf ik liedjes, doorgaans Nederlandstalig.

Kortstondig was muziek mijn beroep; van 2001 tot en met 2005 was ik hoofdredacteur en eigenaar van muzikantenblad Music Maker. Samen met partners organiseerde ik drie keer de vakbeurs Musical Instruments & Live Event. Daarnaast schreef ik het boek Altijd Drummen, het boekblad Popband 50 en een ongepubliceerde biografie over synthesizerpionier Bob Moog.

Boeken

Het afgelopen voorjaar verscheen mijn boek De Frietkraam. In maart 2022 verschijnt De Eeuw van Dylan. Mogelijk komt daar nog een boek tussen, een bundel met verhalen die nergens over gaan, opgetekend door een nukkige vijftiger. De werktitel luidt: Wolf Schaep wordt wakker met het Smurfenlied in zijn hoofd.

Hier vind je een overzicht van recent werk.

ubelski.nl | ’t Zand 25 | 7126 BG Bredevoort | +31 6 204 31 424 | info@ubelzuiderveld.nl | www.foodservicewatcher.nl

AVG-verklaring | leveringsvoorwaarden | lees hier meer | © Ubel Zuiderveld | De auteursrechten van de teksten op ubelski.nl berusten bij Ubel Zuiderveld, UZ Media in Bredevoort. Het citeren van fragmenten is conform de auteurswetgeving toegestaan indien de bron wordt vermeld. Integraal gebruik zonder toestemming is ongeoorloofd; als hiervan sprake is, zal met verwijzing naar de auteurswetgeving worden gereclameerd.