McDonald’s keuken in Tweede Kamer

mcdonalds_salad_bar_2 pr zwitserland2016

ubelski: mei 2020

Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken beantwoordde onlangs schriftelijk 73 vragen van de Tweede Kamer over de nieuwe Wet Franchise. Hoewel niet genoemd met naam en toenaam, komt de implementatie van de Made For You-keuken bij McDonald’s uitgebreid aan bod.

De staatssecretaris haalt het voorbeeld aan naar aanleiding van opmerkingen van het CDA. De fractie vraagt naar de noodzaak van een vangnet achteraf in het geval franchisenemers met hoge kosten [of omzetderving] worden geconfronteerd door keuzes die de franchisegever maakt.

Grote fastfoodketen | Keijzer antwoordt: “Hoe het mechanisme werkt, kan wellicht worden verduidelijkt met een voorbeeld vanuit de praktijk van een grote fastfoodketen. Dit voorbeeld heeft zich daadwerkelijk voorgedaan en illustreert dat een keuze voor een vangnet achteraf, zoals in de vraag is geopperd, niet nodig is.”

Bereiding op vraag | “De betreffende keten besloot om over te stappen op een nieuwe werkwijze in de keuken. In plaats van producten te bereiden die vervolgens in een warmhoudbak worden gelegd om verkocht te worden, werden producten pas bereid op het moment dat gasten een bestelling plaatsten. Het voordeel hiervan is enerzijds dat gasten een verser bereid product krijgen en anderzijds dat het verspil-percentage drastisch omlaag gaat, omdat veel minder producten weggegooid hoeven te worden.”

Portretfoto Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken enSubstantiële investering | “De introductie van deze nieuwe werkwijze vergde een substantiële investering in de keuken van de restaurants, die totaal anders ingericht diende te worden, ook met andere apparatuur. Op het moment dat de franchisegever deze plannen met haar franchisenemers deelde, reageerde een groot deel van de franchisenemers sceptisch op het nieuwe concept. Een ander deel van de franchisenemers wilde graag voorop lopen en wilde de keukens graag ombouwen.”

Eigen restaurants eerst | “De franchisegever heeft vervolgens eerst in haar eigen restaurants en in de restaurants van een aantal geïnteresseerde franchisenemers het nieuwe concept geïntroduceerd. Daardoor kon de business case op korte termijn met cijfers onderbouwd worden, en hebben uiteindelijk alle franchisenemers in een periode van vijf jaar het nieuwe concept in hun restaurants doorgevoerd.”

Pilot helpt | “De aanvankelijk sceptische franchisenemers merken dat ook in hun onderneming de cashflow mede hierdoor substantieel is toegenomen. Dit voorbeeld illustreert hoe het uitvoeren van een pilot kan helpen bij de omgang met het instemmingsrecht. De franchisegever kan een innovatie uitrollen in eigen filialen en bij instemmende franchisenemers. De rest van de franchisenemers wordt met in de praktijk verzamelde data overtuigd van de (on)juistheid van het voorstel.”

Instemming vereist | “Dan is verder geen instemming vereist indien, gelet op de opgedane ervaringen, redelijkerwijs geen omzetderving te verwachten is. Voor investeringen kan nog wel instemming vereist zijn indien die boven de gestelde drempelwaarde uitstijgen, maar gezien het praktijkvoorbeeld, zullen franchisenemers deze investeringen ook willen doen indien zij van de rentabiliteit daarvan overtuigd worden.”

Tot zover staatssecretaris Mona Keijzer over de MFY-keukens van McDonald’s.

Lees hier: 73 antwoorden over Wet Franchise.

Foto’s: McDonald’s en Rijksoverheid.nl

  • Scroll naar top