Meer no-fry zones in steden?

No fry zones uz

ubelski: januari 2020

Zogenaamde no-fry zones naar Londens voorbeeld zijn in Nederland alleen mogelijk en zinvol als de lokale overheid meer armslag krijgt.

Dit betoogden Jaap Seidell en Jutka Halberstadt onlangs in dagblad het Parool. De hoogleraar voeding/gezondheid en de universitair docent kinderobesitas pleitten voor striktere wetgeving om “de voedselomgeving gezonder te maken”.

Preventie Akkoord | In Nederlandse steden als Amsterdam, Almere en Rotterdam werpt de lokale overheid al dammen op tegen de uitbreiding van fastfood-restaurants. Het is mede een uitvloeisel van het landelijk afgesloten zogenaamd Nationaal Preventie Akkoord, een beleidsstuk waaraan de komende jaren meer gemeenten uitvoering zullen geven.

Tabak als voorbeeld | De wetenschappers schrijven verder in het Parool: “Dit beleid vraagt om een breder wettelijk kader, liefst ook gesteund door een internationaal verdrag zoals bij tabak, zodat gemeenten die taak beter en makkelijker kunnen uitvoeren,” aldus het duo.

Besmet voedsel | De twee deskundigen pleiten ervoor “ongezond eten zoals sterk bewerkt voedsel, suikerhoudende dranken, te veel zout of transvetzuren” onderdeel te maken van beleid ten aanzien van de voedselveiligheid. Ze oordelen namelijk dat eten met deze ingrediënten qua impact vergelijkbaar is met besmet voedsel.

Minder overgewicht? | Het duo schrijft verder: “De burgemeester van Londen verbood nieuwe verkooppunten voor fastfood binnen een straal van 400 meter van scholen. Ook in andere steden in het VK, de VS en Ierland zijn dergelijke no-fry zones rond scholen van kracht. Of een dergelijke maatregel helpt om overgewicht terug te dringen, is echter zeer de vraag. Als fastfood één tramhalte of tien minuten fietsen verderop alsnog beschikbaar is, zal de consumptie zich snel verplaatsen.”

Daarom is stringentere wetgeving noodzakelijk, zo stellen Seidell en Halberstadt.

Foto: UZ Media

  • Scroll naar top