QSR’s: toegang zonder reservering?

McDonalds NL corona

ubelski: mei 2020

Restaurants en cafés mogen per 1 juni aanstaande maximaal 30 eters ter plekke toelaten. Uitsluitend via reservering vooraf, aldus de bewindslieden. Volgens het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland [KHN] geldt de reserveringsplicht niet voor restaurants met toonbankbestelling, zoals quick service restaurants.

Het protocol van KHN ligt nog ter beoordeling bij het ministerie van economische zaken. Hoewel het ministerie de protocollen van branches niet officieel bekrachtigt, beoordelen de ambtenaren wel of ze stroken met de regels die gelden over twee weken. KHN laat dan ook weten dat sprake is van een “levend protocol”, een protocol dat nog op onderdelen kan veranderen.

Traceerbaarheid ? | Tijdens de persconferentie van het crisiskabinet van vorige week, liet minister Hugo de Jonge weten dat de reserveringsplicht vooral is ingesteld “om teveel groepsvorming en mobiliteit te voorkomen”. Voor zover bekend is geen sprake van een dieper liggende motivatie; bijvoorbeeld de traceerbaarheid van eventuele besmettingen. Immers: door reservering vooraf zijn de namen en gegevens van gasten bekend, hetgeen opsporing bij een uitbraak makkelijk maakt.

Toonbank | Reserveringsplicht geldt volgens het voorlopige KHN-protocol evenmin voor lunchrooms, cafetaria’s en ijssalons, bedrijven die de organisatie schaart onder de noemer “fastservice”. Quick service restaurants worden hier niet apart genoemd. KHN spreekt van restaurants waar sprake is van bestelling aan een toonbank. Publieksmedia, waaronder dagblad het Parool, schreven dat reservering vooraf per 1 juni bij quick service bedrijven wel degelijk de bedoeling is.

Gedoseerd | In elk geval moeten alle horecabedrijven de reguliere corona-basisregels in acht nemen en per 1 juni vooraf informeren naar de gezondheidstoestand van de gast. Bovendien moeten ze er via gedoseerde toelating voor zorgen dat het maximum van 30 aanwezige eters ter plekke niet overschreden wordt.

Spontaan bezoek | Woordvoerster Eunice Koekoek van McDonald’s verwijst voor commentaar naar Koninklijke Horeca Nederland. Het bedrijf heeft voor het protocol wel input geleverd, maar de verantwoordelijkheid voor het stuk ligt bij KHN. Wel zegt Koekoek: “Van al onze bezoekers, beslist 80 procent spontaan om naar ons te komen. We hanteren een deurbeleid waarbij we vragen of gasten hun bestelling binnen willen opeten of mee willen nemen. De veiligheid van de gasten en de medewerkers staat vanzelfsprekend voorop.”

Afhalers | Overigens geldt reservering natuurlijk niet voor afhalers; buffetverkoop en drive-through dienstverlening zijn sinds 16 maart gewoon mogelijk gebleven. Per 1 juni gelden hiervoor nog steeds de basisregels van voldoende onderlinge afstand en een hygiënische werkwijze.

Foto: McDonald’s Nederland

mailreactie

  • Scroll naar top