Wet Franchise: 73 antwoorden

De Ridderzaal en de fontein op het Binnenhof op een grijze dag.

ubelski: mei 2020

Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken publiceerde haar uitgebreide beantwoording over de nieuwe Wet Franchise. Liefst 73 antwoorden gaf zij op vragen van de fracties in de Tweede Kamer.

Haar beantwoording volgt op een commissiebehandeling eerder dit jaar en vormt de opmaat naar verdere besluitvorming later deze maand. De bedoeling is dat de Wet Franchise per 2021 van kracht wordt als onderdeel van het Burgerlijk Wetboek.

Geschillen | De nieuwe wet heeft tot doel de franchisenemer en franchisegever in een meer gelijkwaardige positie te brengen. De VVD stelde vragen over de noodzaak; staatssecretaris Mona Keijzer verwijst voor haar antwoord naar de circa 700 tot 1000 jaarlijkse geschillen rond franchising.

Tijdig informeren | De Wet Franchise is tamelijk kort en bondig geformuleerd. In het voortraject toonden met name franchisegevers zich, via vele tientallen reacties, niet bijster enthousiast. De staatssecretaris antwoordde op vragen van kamerfracties dat een belangrijke doelstelling van de wet is dat “franchisegevers tijdig informatie verstrekken”.

Bedenktijd | Aan potentiële franchisenemers hoeven franchiseformules geen harde prognoses af te geven over de verwachte omzet op een nieuwe locatie, maar wel adequaat “historisch vergelijkingsmateriaal” kunnen overleggen. Bovendien is in de nieuwe wet sprake van een zogenaamde stand-still periode; een bedenktijd van enkele weken voor potentiële franchisenemers.

Franchisecode shutterstock_368561138Zeggenschap | Over directe zeggenschap voor franchisenemers, via bijvoorbeeld een franchiseraad, staan geen harde eisen in de Wet Franchise. Wel stelt Mona Keijzer in haar beantwoording: “Een vereniging van franchisenemers is aan te raden, waarbij statutair wordt vastgelegd dat bij belangrijke zaken een meerderheid vereist is.”

Regeldruk | Op vragen van de VVD-fractie over een zwaardere regeldruk als gevolg van de Wet Franchise, had Keijzer concrete cijfers paraat. Afgezien van eenmalige kosten van enkele duizenden euro’s, zal de regeldruk voor franchisegevers jaar bijna 1200 euro extra kosten met zich meebrengen en voor franchisenemers enkele tientjes.

Internationaal recht | Verder liet Keijzer weten dat multinationaal opererende ketens in bepaalde gevallen ervoor kunnen kiezen onder internationaal recht te resorteren. Formules die statutair de activiteiten in ons land concentreren, hebben deze keuze niet. Gelet op de positieve reacties van de meeste fracties, lijkt de nieuwe Wet Franchise de eindstreep zeker te halen in de Tweede Kamer.

Franchisehoreca | Volgens de meest recente cijfers [2018] van de Nederlandse Franchise Vereniging [NFV] zijn in de Nederlandse horeca en foodservice 114 franchiseorganisaties actief. Samen hebben ze 3053 vestigingen en een omzet van 2,6 miljard euro. Getalsmatig is hun aandeel ongeveer 5 procent, gerekend in omzet bijna 12 procent.

Supermarkten | In de foodretail gaat het om 97 formules die opgeteld 7458 vestigingen hebben met 15,7 miljard euro omzet. Supermarktformules nemen het leeuwendeel voor hun rekening.

Tweede Kamer: hier vind je de officiële stukken.

Foto’s: Shutterstock

  • Scroll naar top