kanker

Je hoort wetenschappers vaak zeggen dat er omstandigheden en gedragingen zijn die de kans op iets vergroten. Voor gewone zielen als ik valt daar weinig tegenin te brengen. Want vergrote kansen zijn de uitkomst van minutieus onderzoek.