lees

Steeds meer boeken en geschriften worden gecheckt door een sensitivity reader. Ik herhaal: een sensitivity reader. Dat is een eindredacteur met een antenne voor gevoeligheden. Kwetsen en gekwetst worden lijkt mij een grondrecht.
Mensen zijn net als wijn: ze hebben de tijd nodig om te rijpen. Ik ben van wijnjaar 1962. Dus vroeg ik mij af: is dat eigenlijk een beetje een goed jaar? Honderdelfje, column van 111 woorden.
Gerrit Rengelink (1880-1948) is wel één van de oervaders van de cao genoemd, de collectieve arbeidsovereenkomst. Een portret van deze pionier van de Winterswijkse en landelijke arbeidersbeweging.
Wat pijnigt, dat reinigt. Dat was het motto van de geloofsrichting van de moderne devoten. Devote Salome Sticken (1369-1449) uit Groenlo groeide uit tot een boegbeeld van haar tijd. Videoverhaal.
Nee, een afwegingsruimte is er niet in het gemeentehuis van mijn woonplaats. Vast loopt er wel ergens een probleemeigenaar rond. Maar dat word je natuurlijk pas nadat je geclaimd hebt. Of misschien is er ergens een poho te vinden? Huh?
Honderdelfje ofwel een column van 111 computer-getelde woorden. Deze gaat over massagesalons wier verrichtingen niet stroken met de vigerende omgevingsvergunning.
Op 12-12-21 is vaderlandse sportgeschiedenis geschreven. In een stad met een Arabisch klinkende naam. Het circuit van de wereldfinale ligt erbij als een glad laken. Het is maar te hopen dat de banden zich goed houden. Kortcolumn.
Ik had in de derde klas van de lagere school een vier voor biologie op mijn rapport. Dit diskwalificeert mij om mij uit te spreken over kwesties van gender, blije verwachting en andere spelingen der natuur. Column van 111 woorden.
Sommige zaken kun je gewoon niet ontkennen. Die moet je dus wel erkennen. En als er erkenners zijn, zijn er bijna altijd ook ontkenners. Maar er is natuurlijk geen ontkennen meer aan, als je iets eenmaal hebt erkend. Korte column.
Op de televisie zegt een dame dat ze het single-zijn in zichzelf heeft onderzocht. Er is natuurlijk niets op tegen om dat in je eentje te doen, maar andere mensen staan weer heel anders in het volle leven. Honderdelfje, column van 111 woorden.