Vergunning

Column over massagesalons wier verrichtingen niet stroken met de vigerende omgevingsvergunning.