oren

Lengen mijn oren al? Gehoorgang, een 111-woordencolumn.