Klimaat

Honderdelfje, column van 111 woorden.

Klimaatontkenners. Als er ontkenners zijn, zijn er daarnaast erkenners. Afgezien van een grote middengroep, de mensen die geen partij kiezen en die ontkennen noch erkennen, kan een maatschappelijke discussie enkel gedijen bij twee uitersten: een pool en een tegenpool. Daarom, er zijn klimaatontkenners en klimaaterkenners. Het zijn vanzelfsprekend onvolledige begrippen. Het spreekt immers voor zich dat altijd sprake is van klimaat. In dit onderhavige geval staat de vraag centraal wat de invloed van de mens is of kan zijn op klimaatverandering. Enfin, we weten allemaal wat bedoeld wordt met klimaatontkenning en klimaaterkenning. Eén ding kunnen klimaatontkenners niet ontkennen en moeten klimaaterkenners erkennen: het debat vindt ontegenzeggelijk plaats in een vergiftigd klimaat.

Verhaaltje over longen: Rokersoor

Foto: Shutterstock