waterschap

Brief aan de hooggeboren heer dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn en IJssel. Ik voelde een dwingende aandrang om te reageren op een recente annonce zijnerzijds. Sinds ik die heb ontvangen, voel ik mij namelijk een bescheten toiletpot.