Willie Dixon

De grote rockers van onze aarde zijn vrijwel allenl ongenadig schatplichtig aan Willie Dixon. Een biostory.