Willie Dixon

De grote rockers op onze aardkloot zijn vrijwel allen zonder uitzondering ongenadig schatplichtig aan Willie Dixon from Chicago. Een biostory over de contrabasbokser die getooid is met de eretitel the backbone of the blues.