Uitstoot

Honderdelfje, column van 111 woorden.

Vleesveroordeling. Vliegkritiek. Benzinebashing. Steeds vaker nemen wij elkaar de maat. Zelfs is berekend hoeveel stikstof de gemiddelde mens uitstoot. Eerlijk is zo’n gemiddelde niet, want de bemiddelde mens jaagt het cijfer flink omhoog. De drie miljard armste wereldburgers hebben een schamele 7 procent van de stikstof op hun conto. Enfin, steeds vaker heeft het er de schijn van dat wij mensen zijn gereduceerd tot onze uitstoot. Het credo van onze tijd lijkt “Ik stoot uit, dus ik besta”. Ik denk aan de stickers waarmee elektrische automobilisten pedant laten weten dat ze 0,0 lozen. Lopen wij straks met zero-emission-plakplaatjes op de bips? Nul emissie, weet ik uit ervaring, levert pijnlijke verstoppingen op.

Nog een honderdelfje: Trekvolk

Foto: Shutterstock, John Dvorak